#126 | JazzMovie | Opowiada Zofia Komedowa cz. 2 – 11/05/2021

Zofia Komedowa była naocznym świadkiem działalności kompozytorskiej swojego męża niemal do
końca jego życia. To ona po śmierci Komedy zachowała wiele archiwalnych taśm z roboczymi
nagraniami muzyki do filmów i na potrzeby nagrań studyjnych. W większości ujrzały one światło
dzienne dopiero po wielu latach kiedy ich kompleksowym wydaniem zajęły się dwie polskie prywatne
wytwórnie (w latach 90. po uwolnieniu wolnego rynku ich działalność nabrała dużego rozpędu)
Power Bros. Krzysztofa Popka i Polonia Records Stanisława Sobóli. Znalazło się tam sporo cennych
dźwiękowych pamiątek np. w postaci domowych rejestracji roboczych wersji znanych i popularnych
do dziś kompozycji Komedy. W latach 90. Tomasz Lach i Krzysztof Popek nagrali komentarze Zofii
Komedowej do wydawanych na nowo płyt i nagrań Komedy. Od tamtego czasu nigdy nie były
publikowane… sięgam do nich po raz drugi w audycji JazzMovie.
Logo