Filmowe Kalendarium Polskiego Jazzu – rok 1958 – 26/11/2019

Od dekad obiegowa opinia wskazuje rok 1958 jako początek późniejszej owocnej współpracy polskiego środowiska jazzowego i filmowego (zwłaszcza reżyserzy). Pierwszym znamiennym przykładem jest tu film R.Polańskiego „Dwaj ludzie z szafą” z muzyką Krzysztofa Komedy. Nie jest to jednak pełna lista. W roku 1958 powstały co najmniej cztery ważne filmy (krótkometrażowe i fabularne) z jazzem jako muzyczną ilustracją a do grona twórców filmowych ścieżek muzycznych zaliczyć wypada prócz Komedy: J.Ptaszyna Wróblewskiego, A.Kurylewicza i J.Matuszkiewicza. Ważną inspirującą rolę, choć mocno niedocenianą i przemilczaną odegrał tu także reżyser Jan Rybkowski, który zaangażował jazzowych muzyków do współpracy przy swoich kilku filmach z tamtego okresu. Warto prześledzić poczynania jazzmanów na potrzeby polskiego filmu w tamtym szczególnym roku 1958 i przypomnieć tę często zapomnianą już muzykę.
Logo