#JazzMovie | Janusz Majewski – 19/04/2022

Janusz Majewski zapisał się we wczesnej historii Polskiej Filmografii Jazzowej przede wszystkim
swoimi dokumentami Opus jazz (1963) i Jazz in Poland (1964). Obok słynnego krótkiego filmu
Bogusława Rybczyńskiego Jazz Camping (1959) należą one do absolutnej klasyki polskiego
dokumentu jazzowego. Na fragmenty rozmów, które znajdziecie w audycji, składają się głównie
wspomnienia i refleksje z okresu realizacji jazzowych filmów, czasów współpracy z Andrzejem
Kurylewiczem oraz osobistych zainteresowań muzyką jazzową. Nie brakuje także muzyki, która jako
ilustracja towarzyszy poszczególnym rozdziałom tej pasjonującej opowieści.
Logo