Krzysztof Komeda – własnymi słowami (fragmenty wywiadów) – 26/11/2019

Posłuchanie głosu Komedy jest już samo w sobie dość szczególnym przeżyciem. Wyrażał swoje opinie w sposób wyważony i przemyślany, czasami szukał właściwego słowa, pauzował, słychać, że nie lubił wywiadów. Miał dużo cierpliwości dla swoich rozmówców, którym czasem zwyczajnie brakowało wiedzy i kompetencji. Wywiad z Magdaleną Konopką jest jedynym tak długim materiałem dźwiękowym. Co prawda zachowały się krótkie mini-rozmowy telewizyjne np. z Romanem Waschko i Joachimem E. Berendtem, ale nie mają one większego merytorycznego znaczenia. Poruszane w rozmowie wątki w połączeniu z odpowiadającą im tematycznie muzyką nabierają jeszcze większej wyrazistości. Rozmowa miała miejsce w maju 1967 roku, kiedy Komeda w zasadzie kończył polski rozdział swojej twórczej działalności. Na swój sposób wywiad ten stanowi rzeczowe podsumowanie ponad 10 lat artystycznego życia..
Logo