Tomasz Stańko (cz.2) – Prace autorskie – 04/01/2020

Stańko począwszy od lat 70. rozpoczął aktywną działalność twórczą na rzecz filmu. Sam o swojej muzyce mawiał (podobnie jak Komeda, dzięki któremu trafił do filmu w latach 60.), że ma wszelkie cechy muzycznej ilustracji. Często mrocznej i tajemniczej ale bardzo nośnej i sugestywnej. Czasami też kopiuje samego siebie (lub czynią to muzyczni oprawcy). Druga część naszego przeglądu obejmuje spory okres działalności Stańki, ale daje też możliwość szerszego spojrzenia na jego filmową twórczość.
Logo