Wojciech Karolak – 20/05/2019

Wojciech Karolak chyba do dziś nie jest szczególnie pamiętany jako kompozytor muzyki filmowej. A przecież w jego muzycznej filmografii znajduje się kilka znaczących dzieł polskiego kina by wspomnieć choćby słynną Konopielkę W.Leszczyńskiego. Dla filmu pisał nieregularnie , czasem nawet z wieloletnimi przerwami ale najważniejszy okres w jego filmowej twórczości to z pewnością przełom lat 70/80. Do tamtej muzyki W.Karolaka tym razem sięgniemy.
Logo