#12 | CzytamBLUES | – 23/11/2022

Książkowa półka dotycząca bluesa nie jest w Polsce zbyt obszerna, to fakt. Jednakże znajdziemy na niej również pozycje, które dają satysfakcję czytelnikom spragnionym głębszego namysłu nad współczesną kulturą, a kulturą bluesa w szczególności. O jednej z takich prac, czyli o „Szkicach z kultury bluesa” Marka Jakubowskiego, opowie
Sławek Turkowski w najbliższej odsłonie cyklu CzytamBLUES.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Logo