#153 | Krutoy! – 22/01/2021

Your Old Droog wydał nowy, fantastyczny album: "Dump YOD: Krutoy Edition", w którym przybliża słuchaczom estetykę Ukrainy i krajów postsowieckich.
Logo