#113 | Jazz Czyli Blues | Desert Blues cz.3 – 28/09/2021

Nasze trzecie spotkanie z muzyką północno-zachodniej Afryki w całości spędzimy w Maroku. Wspólnie posłuchamy klasyków oraz artystów młodego pokolenia kultywujących kulturę i muzykę gnawa a także poznamy artystów z terenów Sahary, którzy tworzą muzykę kojarzoną z Tuaregami.
Logo