#121 | Jazz Czyli Blues | Django Blues: The Rosenberg Trio – 28/11/2021

Kontynuując wspólne zgłębianie skarbów nurtu jakim jest gipsy jazz nie sposób przejść obojętnie obok The Rosenberg Trio - zespołu który tworzą kuzyni Nonnie, Nous'che i Stochelo Rosenbergowie.
The Rosenberg Trio kontynuując rodzinną tradycję muzykowania i wspierając dziedzictwo Django Reinhardta wychodzą z tradycyjnego cygańskiego swingowania by dojść do muzycznych rejonów, gdzie zacierają się granice między gatunkami.
Logo