#143 | Jazz Czyli Blues | Mississippi-Afryka: Skrzyżowanie Kultur – 28/04/2022

Muzyczne spotkania artystów afrykańskich z muzykami amerykańskimi z kręgu bluesa. Wspólnym językiem tych spotkań jest muzyka, podobne czucie muzyki i podobna muzyczna wrażliwość.
Posłuchamy nagrań, w których bluesmani gościli w nagraniach muzyków afrykańskich ale pojawią się także wspólne przedsięwzięcia artystów, których muzyka ma te same korzenie.
Logo