Funky New Orleans – 12/05/2020

W muzyce rodem z Nowego Orleanu funk jest nierozerwalnie związany z tradycją. Trudno wyobrazić sobie muzykę tego miasta bez funku ale też równie trudno wyobrazić sobie funk bez muzycznych korzeni, które niewątpliwie sięgają do Nowego Orleanu. Zapraszam więc na drobny przekrój zjawiska jakim jest nowoorleański funk zarówno wczoraj jak i w czasach współczesnych.
Logo