Kenny Burrell w dobrym towarzystwie – 22/02/2020

W latach 60, 70 Kenny Burrel był rozchwytywanym muzykiem sesyjnym, którego do współpracy zapraszali absolutnie najwięksi ówczesnej sceny jazzowej.
Logo