#3 | Jazz Dla Ludzi | Cisza, spokój. – 17/03/2021

Prezentacja pasji i fascynacji autora, który dzieli się swymi refleksjami i przybliża słuchaczom tajniki muzycznych zawiłości. Jak we wszystkich przejawach swej aktywności – Mariusz Bogdanowicz – kontrabasista, lider, kompozytor, producent, edukator i publicysta, i tu bardzo dba o komunikatywność muzyki. Nazwa audycji nie oznacza, że będzie w niej wyłącznie mainstream. Muzyka nowoczesna, twórcza i kreatywna powinna być również "dla ludzi”.

Logo