#9 | Jazz Dla Ludzi | Keith Jarrett Part One – 26/05/2021

Prezentacja pasji i fascynacji autora, który dzieli się swymi refleksjami i przybliża słuchaczom tajniki muzycznych zawiłości. Jak we wszystkich przejawach swej aktywności – Mariusz Bogdanowicz – kontrabasista, lider, kompozytor, producent, edukator i publicysta, i tu bardzo dba o komunikatywność muzyki. Nazwa audycji nie oznacza, że będzie w niej wyłącznie mainstream. Muzyka nowoczesna, twórcza i kreatywna powinna być również "dla ludzi”.
Logo