#15 | Jazz I Nie Jazz | jazz z Rzeszowa – 14/04/2021

audycja poświęcona zespołowi Free Men In The Band, pojawi się rozmowa z muzykami i
ich utwory
Logo