#17 | Jazz I Nie Jazz | SOUNDS GOOD - debiutancka płyta Fryderyka HD – 05/05/2021

wywiad z młodym artystą wietnamskiego pochodzenia Fryderykiem HD na temat
debiutanckiej płyty zatytułowanej Sounds Good.
Logo