JazzDoIt | Gość: Karolina Szewc – 01/08/2022

Zapraszamy na spotkanie z Karolina Szewc z Fundacji JazzState, która opowiedziała o nadchodzących wydarzeniach.
Zaprasza Dominika Naborowska
Logo