JazzDoIt | Gość: Monika Borzym – 13/07/2022

Gościnią w studio była Monika Borzym i opowiadała, co muzycznie u niej słychać.
Rozmowa z powodzeniem meandrowała jednak daleko poza muzykę.
Zaprasza na rozmowę Dominika Naborowska
Logo