JazzDoIt | Gość: Paweł Kos-Nowicki – 25/10/2022

Paweł Kos-Nowicki, dyrektor artystyczny festiwalu "3 wieczory jazzowe" w Pałacu w Radziejowicach był gościem Jerzego Szczerbakowa.
Logo