JazzDoIt | Gość: Wojciech Konikiewicz – 10/11/2022

Wojciech Konikiewicz był gościem Jerzego Szczerbakowa.
Logo