Żydowskie kołysanki – 10/01/2017

Przedwojenne kołysanki w języku Jidysz – cudownie ocalone przed zapomnieniem przez Olę Bilińską – oraz kilka innych polskich pieśni utrzymanych w lirycznym tonie.
Logo