Mississippi to Sahara Desert – 30/05/2016

Desert Blues (Faris i Leo Bud Welch), muzyka Tuaregów bez sterylnego studia (Group Bombino) i jazz z NYC inspirowany bliskim wschodem (Amir ElSaffar, Irak).
Logo