#3 | Miszmasz Małgośki Kron | Goście: Marysia Dydycz i Sławomir Paszkiet – 27/05/2021

Gośćmi Małgorzaty Kron byli: Marysia Dydycz, żeglarka (Dogonić Horyzont) i Sławomir Paszkiet, dyrektor Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.
Logo