# | Miszmasz Małgośki Kron | Gość: TOMASZ POKRZYWIŃSKI – 14/10/2022

TOMASZ POKRZYWIŃSKI to wyjątkowy wiolonczelista i kompoyztor, twórca i lider międzynarodowej formacji Ensemble Labirhythm, który wraz z zespołem wystąpi 20 X w Muzeum Polin w szóstej edycji Festiwalu Muzyka Pokoju-Muzyka Wiary.
Logo