#15 | Muzycy na Fali | Anna Serafińska i Janusz Szrom – 06/10/2021

Muzycy na Fali to cykliczna audycja prowadzona wymiennie przez: Igora Zakusa, Piotra Damasiewicza i Annę Serafińską.
Logo