Wojtek Justyna - funk na jazzowym gruncie – 24/10/2017

"Chodzi o ciągły rozwój i rozgałęzianie się muzyczne" - wyjaśnia koncepcję zawartą w nazwie swojej grupy gitarzysta Wojtek Justyna.
Logo