#114 | Weather Report Live – 10/12/2020

Najlepsze lata Weather Report, to najlepsze nagrania Fusion. Na przestrzeni lat skład zespołu ulegał ciągłym zmianom, ale, po odejściu Miroslava Vitousa, zasadniczy trzon założycielski pozostał ten sam. Posłuchajmy nagrań koncertowych Weather Report, z lat 1971 – 1978, zestawionych w jeden ciąg, niczym jeden koncert.
Logo