#131 Pod Prąd | Średniowiecze – 06/04/2021

Podczas późnego Średniowiecza ukształtowały się podwaliny tego, co cenimy sobie dzisiaj w szczególny sposób – ujednolicony kodeks nauki i wymiany myśli, system korporacyjny, finansowy i prawny, a także ideę swobodnego przemieszczania się pomiędzy krajami, a także wymiany ekonomicznej i naukowej. Zdobycze te przyniosły również bezcenne korzyści muzyce. Posłuchajmy, jakie dzisiaj ma wciąż znaczenie muzyka skomponowana w Średniowieczu.
Logo