#179 | Pod Prąd | Pokój furioso – 31/05/2022

Nie zawsze pokój przynosi dobro. Bywa narzucany przemocą i wprowadza kraj w niewolę.
Pokój może dać dobro, jeśli zawrze się go dopiero po pokonaniu zła i przyjęciu warunków
godnych dla obydwu stron. Takiego właśnie pokoju teraz życzymy Ukrainie. W tej audycji
posłuchajmy utworów niosących pokój, ale pokój z siłą dobra.
Logo