JazzIslamericana – 27/05/2017

W połowie ubiegłego stulecia wielu czarnoskórych muzyków jazzowych w Stanach Zjednoczonych przeszło na Islam. Do społeczności tej należało i należy do tej pory wielu pionierów i reformatorów, których wkład w historię muzyki jazzowej jest nie do przecenienia. W dobie rosnących napięć i groźby zbyt łatwych etykiet i stereotypów, przypomnijmy sobie wybrane dokonania amerykańskich muzyków wyznania islamskiego.
Logo