Kompozycje Milesa Davisa u innych muzyków – 25/05/2017

Miles Davis chętnie grywał standardy, częstokroć też w swoim repertuarze zamieszczał kompozycje członków swojego zespołu. Niemniej, poza ostatnim okresem swojego życia, znaczną część płyt Davisa stanowiły kompozycje jego pióra. Co ciekawe, utwory te rzadko grywane są przez innych muzyków. Posłuchajmy kilku nagrań, w których inni muzycy interpretują kompozycje Milesa Davisa.
Logo