Śmierć jako przejście – 12/11/2020

Kompozycje traktujące o śmierci jako przejściu. Nastrój audycji tradycyjnie związany z tradycją 1 listopada.
Logo