Suity jazzowe – 25/11/2019

Suita, wg słownika, to „utwór muzyczny złożony z kilku części”. W muzyce jazzowej suity komponowane i grywane są niejednokrotnie. Posłuchajmy, z konieczności jedynie fragmentów, trzech wybranych suit jazzowych.
Logo