#7 | Historia Polskiego Jazzu | Jazz i pokolenia – 27/10/2021

To będzie spotkanie z córkami i synami znanych polskich jazzmanów, których dzieci poszły w ślady ojców a czasem i matek. Próba stworzenia oryginalnego Dream Team'u, na liście którego znajdą się nazwiska: Wendt, Schmidt, Niedziela, Miśkiewicz, Kułakowski, Wrombel, Baron i kilka innych. I choć te nazwiska brzmią nader znajomo, to jednak nie dotyczą one akurat tych artystów, którzy przychodzą nam na myśl w pierwszej kolejności. Pokoleniowość w jazzie, podobnie jak w wielu innych obszarach kultury, to zjawisko dość powszechne. Jednak w polskim jazzie przybrała ona w ostatniej dekadzie formę prawdziwej zmiany warty.
Zaprasza Andrzej Winiszewski.

____
Projekt "Polish Jazz! YES!" realizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Logo