Jazzowa Polska Festiwalowa #26 – Jazz w Muzeum | Jerzy Wojciechowski – 20/12/2022

Rozmowa z Jerzym Wojciechowskim, pomysłodawcą i organizatorem odbywającego się w Ostrowie Wielkopolskim cyklu koncertów Jazz w Muzeum, przeprowadzona przez Piotra Wickowskiego.

Projekt realizowany w latach 2022-2023 przez Fundację EuroJazz.

:: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu "Muzyka", realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca::

Logo