Jazzowa Polska Festiwalowa #29 – Zielonogórska Wiosna Jazzowo-Bluesowa | Jerzy Nowak – 20/12/2022

Rozmowa z Jerzym Nowakiem, współorganizatorem festiwalu Zielonogórska Wiosna Jazzowo-Bluesowa, przeprowadzona przez Piotra Wickowskiego.

Projekt realizowany w latach 2022-2023 przez Fundację EuroJazz.

:: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu "Muzyka", realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca::

Logo