Jazzowa Polska Festiwalowa #6 – JAZZtrzębie | Przemysław Strączek – 30/08/2022

Rozmowa z Przemysławem Strączkiem, pomysłodawcą i od początku dyrektorem artystycznym festiwalu Jazztrzębie, organizowanego w Jastrzębiu-Zdroju, przeprowadzona przez Piotra Wickowskiego.

Projekt realizowany w latach 2022–2023 przez Fundację EuroJazz.

:: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu "Muzyka", realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca::

Logo