Jazzowa Polska Festiwalowa #7 – Jazz w Ruinach | Daniel Ryciak – 30/08/2022

Rozmowa z Danielem Ryciakiem, dyrektorem gliwickiego festiwalu Jazz w Ruinach, przeprowadzona przez Piotra Wickowskiego.

Projekt realizowany w latach 2022–2023 przez Fundację EuroJazz.

:: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu "Muzyka", realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca::


Logo