Jazzowa Polska Festiwalowa #8 – RCK Pro Jazz Festiwal | Monika Dziedzic – 30/08/2022

Rozmowa z Moniką Dziedzic, pomysłodawczynią i dyrektor artystyczną RCK Pro Jazz Festiwal w Kołobrzegu, przeprowadzona przez Piotra Wickowskiego.

Projekt realizowany w latach 2022–2023 przez Fundację EuroJazz.

:: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu "Muzyka", realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca::


Logo