Jazzowa Polska Festiwalowa #9 – Memorial To Miles Targi Kielce Jazz Festival | Krzysztof Zięba – 30/08/2022

Rozmowa z Krzysztofem Ziębą z Impresariatu Kieleckiego Centrum Kultury o Memorial To Miles Targi Kielce Jazz Festival, przeprowadzona przez Piotra Wickowskiego.

Projekt realizowany w latach 2022–2023 przez Fundację EuroJazz.

:: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu "Muzyka", realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca::

Logo