Jesień 2019 Radia Nastrój – 19/06/2020

W drugiej części tegorocznego jesiennego odcinka Radia Nastrój: jazzowo, filmowo, eksperymentalnie, ale i lirycznie. Dużo nowości o szerokim eklektyzmie brzmień. Do co najmniej jednokrotnego wysłuchania zaprasza Tomasz Tobin Pałubiński.
Logo