Wydanie XL Audycji Radio Nastrój – 28/06/2016

dziś w pierwszej godzinie eklektycznie niespodziankowo, a w drugiej Openero-festivalowo a.d. 2016.
Logo