#103 | Środek Bluesa | Polski Dzień Bluesa – 25/12/2021

Polski Dzień Bluesa w Środku Bluesa, czyli wyłącznie polska muzyka. Na początku audycji wspomnienie Sosnowskiego, który zmarł nagle 8 września w wieku zaledwie 38 lat.
Logo